Zbieranie podstawowych informacji o swoich dostawcach pozwoli Państwu chociażby zareagować na nowe sytuacje poprzez identyfikację, na których z nich wpływ może mieć jakiekolwiek wydarzenie (np. lista dostawców znajdujących się w regionie, który ostatnio zalała powódź). Dzięki poszerzaniu kryterii oceny dostawców będziecie Państwo mogli zidentyfikować tych, którzy mogą sprawiać problemy w przyszłości, a następnie wyznaczyć im zadania redukujące prawdopodobieństwo zmaterializowania się ryzyka.

Why evaluate? React - Predict - Prevent model

Proces oceny dostawcy

Meercat pomaga uzyskać jak najwięcej korzyści z oceny dostawcy poprzez funkcje, które pozwalają zintegorwać go z całym cyklem życia dostawcy - od marketingu dostaw do wycofania. Możecie Państwo używać go do informowania dostawców o swoich standardach, łatwo uzyskać wiedzę na temat ich organizacji, stale oceniać ich pracę i wydajność, wyznaczać zadania naprawcze oraz usprawniać proces wycofywania dostawcy.

Supplier Assessment as part of the Supplier Lifecycle