Prowadzenie firmy staje się coraz bardziej skomplikowane: trzeba radzić sobie z rosnącą konkurencją, coraz krótszym cyklem życia produktu oraz coraz bardziej wyspecjalizowanymi produktami celującymi w nisze. Aby radzić sobie z tą sytuacją firmy stworzyły skomplikowane i ogólnoświatowe łańcuchy dostaw, próbując balansować pomiędzy ograniczaniem kosztów a zachowaniem odpowiedniej elastyczności.

Co to oznacza? Jesteście Państwo narażeni na coraz większą ilość ryzyk, które wcześniej były pomijane - problemy ze stałym zaopatrzeniem, mocno zmieniające się ceny oraz problemy ze zrównoważonym rozwojem, wpływem na środowisko i społeczną odpowiedzialnością biznesu. To wiąże się z obciążeniem tradycyjnego modelu zarządzania ryzykiem, który koncentruje się głównie na Państwa firmie i jej procesach. Firma nie jest jednak wyposażona w odpowiednie narzędzia, aby przeciwdziałać ryzykom pochodzącym od setek innych organizacji, z którymi współpracujecie.

Costs of inadequate supply chain risk management

Czy naprawdę potrzebuję zarządzania ryzykiem w łańcuchach dostaw?

Typowa odpowiedź, którą słyszymy od zakupowców (szczególnie w krajach, gdzie ta dziedzina jest jeszcze słabo rozwinięta) to "pracuje w tej firmie 10/ 20 /30 lat i nic się do tej pory nie stało". Jest to złudne poczucie bezpieczeństwa. Badania Business Continuity Institute pokazują, że zakłócenia w łańcuchach dostaw są częste.


Supply chain risk statistics

Problemy w łańcuchach dostaw mają nie tylko tymczasowy wpływ na produkcję. Często wpływają również na całą firmę poprzez:

  • Wyższe koszty kapitału/ pożyczki, ponieważ rynki zaczynają postrzegać firmę jako bardziej ryzykowną.
  • Możliwe pozwy sądowe, utrata wiarygodności i dobrej reputacji, negatywna promocja.
  • Problemy w zarządzaniu i rotacja personelu jako rezultat wszystkich powyższych.
  • Nadmiar zapasów wynikający z odruchowej reakcji, by zwiększać zapasy po problemach z dostawami.

Odruchowe zarządzanie ryzykiem to nie jest zarządzanie!

Pomyślcie Państwo: kiedy pojawi się problem z dostawą, jest już ZA PÓŹNO!

Risk management - business needs

Pomyślcie Państwo: kiedy pojawi się problem z dostawą, jest już ZA PÓŹNO! Możecie, co najwyżej, jakoś zareagować i mieć nadzieję na jak najniższe straty. Kiedy Państwa bezpośredni dostawcy mają problem, Wy macie wąskie pole działania, pomimo iż macie nieco więcej czasu, aby zadziałać. Kluczem do zarządzania ryzykiem w łańcuchach dostaw jest zidentyfikowanie czynników ryzyka u dalszych dostawców (np. u poddostawców) oraz współpraca z tymi firmami, aby zredukować ich ryzyko. W tym miejscu potrzebny jest Meercat!

Badania pokazują, że większość firm, zarówno dużych jak i średnich, nie posiada polityki zarządzania ryzykiem w łańcuchach dostaw, ale reaguje na sytuację już w trakcie kryzysu. Takie podejście może skutkować w najlepszej sytuacji zmniejszeniem zysków, a w najgorszej zagrażać istnieniu firmy.

Taka sytuacja jest potęgowana przez brak wiedzy na temat zarządzania ryzykiem w łańcuchach dostaw, jak i złożonością samych procesów. Budowa skutecznego systemu zarządzania ryzykiem od podstaw wymaga zazwyczaj zatrudnienia konsultantów lub miesięcy pracy wewnętrznej.