Procedury

Oferujemy Państwu wytyczne, krok po kroku, jak stworzyć najlepsze w swojej klasie procedury do zarządzania ryzykiem. Bazując na Risk Maturity Model pokazujemy, które z elementów zarządzania ryzykiem powinniście wprowadzić jako pierwsze i jak powinniście kontynuować rozwój, aby w pełni wykorzystać nasz system. W ten sposób możecie być pewni, że nie przeciążycie swoich zasobów i wprowadzicie zrównoważone rozwiązanie do zarządzania ryzykiem w łańcuchach dostaw.

Jeżeli nie posiadają Państwo zorganizowanego systemu do zarządzania dostawcami, możecie użyć naszego prostego schematu, aby być pewnym, że żaden niezbędny intresariusz nie zostanie pominięty. Otrzymają Państwo również szczegółowe materiały do wewnętrznych szkoleń, które pomogą Państwu określić, na których dostawcach powinniście skoncentrować się najpierw oraz którym ryzykom powinniście się przyjrzeć jak najszybciej.

Pytania zadawane przy ocenie dostawcy

Najczęstszy problem, z jakim spotykają się przedsiębiorstwa podczas audytu dostawców jest dylemat jakie pytania zadać. W tym celu firmy przeprowadzają czasochłonne badania, które naszym zdaniem są niepotrzebne! Z naszego doświadczenia wynika, że ok. 80% pytań w ocenie jest taka sama, niezależnie od branży!

Aby oszczędzić nieco Państwa czasu, Meercat posiada ponad 200 wpisanych pytań, zarówno ogólnych, jak i branżowych. Co więcej, Meercat potrafi zasugerować, które pytania mogą być przydatne w Państwa przypadku! W ten sposób możecie skoncentrować się na pozostałych 20% pytań, które są naprawdę specyficzne.

Oferujemy pytania w następujących tematach:

 • Jakość
 • Zarządzanie jakością
 • Orientacja na klienta
 • Proaktywne podejście do kosztów
 • Sytuacja finansowa
 • Wiedza i innowacje
 • Bezpieczeństwo
 • Systemy IT
 • Środowisko i zrównoważony rozwój
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu
 • Wyposażenie lini produkcyjnych, włączając sterylność pomieszczeń

Ryzyka

System skanuje listę Państwa kategorii zakupowych/ grup materiałowych oraz branż z jakich pochodzą Państwa dostawcy i automatycznie sugeruje jakie ryzyka mogą być istotne dla każdej z konfiguracji. Meercat pokazuje Państwu również jakie informacje powinni Państwo zebrać na temat swoich dostawców, aby móc w pełni zarządzać każdym z czynników ryzyka.

Oferujemy listę pre-definiowanych czynników ryzyka i możemy dodać nowe, specyficzne dla branży, w ciągu kilku minut:

 • Ryzyka finansowe (zdolność kredytowa, stabilnośc finansowa, wrażliwość na wahania kursów walut), włączając kreatory ryzyk finansowych.
 • Narażenie na ryzyka związane z surowcami i energią.
 • Ryzyka związane ze środowiskiem.
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu/ PR.
 • Ryzyka wynikające z innowacji.
 • Logistyka i transport.
 • Ryzyka wynikające z układu geopolitycznego.
 • Ryzyka prawne.
 • Ryzyka związane z zakończeniem działalności.