• Mapa oceny ryzyka
    Sprawdźcie Państwo wszystkie kluczowe ryzyka w swoim łańcuchu dostaw, a następnie przejdźcie do ryzyk konkretnych dostawców. Zidentyfikujcie dostawców o największym ryzyku i wyeksportujcie wyniki do pliku Excel®.
  • Odpowiedź na ryzyko
    Przygotujcie Państwo odpowiedzi na ryzyko według metodologii ERAS; przekażcie zadania dostawcom, a następnie monitorujcie postępy.
  • Śledzenie zmian
    Będą Państwo natychmiast wiedzieli, kto zgodził się na co, jak wglądała dyskusja, a kto jest odpowiedzialny za przesunięcie terminów. Istnieje możliwość dodania dokumentów, skanów i zdjęć jako dowodów.