Dobrze jest znać swoich bezpośrednich dostawców. Naprawdę. Bez tej wiedzy, zorganizowanej i ustrukturyzowanej, nie będziecie mogli Państwo prawidłowo funkcjonować. Równocześnie powinniście Państwo dążyć do przejrzystości Waszego łańcucha dostaw przynajmniej do poziomu poddostawców.

Dlaczego? Aby mogli Państwo reagować w momencie, gdy ryzyka się zmaterializują, a nie, gdy zaczną mieć wpływ na dostawy - wtedy już jest za późno, aby reagować! Co więcej, im wyżej w łańcuchu dostaw, tym bardziej rośnie prawdopodobieństwo zakłóceń ponieważ:

  • im mniejsze firmy, tym częściej brakuje im odpowiednich zasobów, wiedzy i procedur, aby radzić sobie z ryzykiem w łańcuchu dostaw - to Państwo muszą je aktywnie rozwijać;
  • wraz z ilością dostawców rośnie również prawdopodobieństwo wystąpienia problemów w łańcuchu.

Wyrafinowane schematy ocen

Ocena dostawcy zazwyczaj zaczyna się od prostych indywidualnych ocen - jedna ocena na dostawcę. Kiedy zarządzanie dostawcami w firmie rozwija się, zaczyna ona być gotowa na bardziej złożone oceny, które mają na celu określenie wydajności dostawcy na poziomie ich oddziałów, kategorii i projektów.