• Definiowalny drzewo ryzyka
  Mogą Państwo zdefiniować firmowe drzewo ryzyka, używane jako podstawy dla wszystkich dostawców i oznaczyć, które ryzyka zawsze powinny być oceniane, a które są opcjonalne.
 • Macierz istotności ryzyka
  Mogą Państwo stworzyć macierz istotności ryzyka dla swojej firmy i zdefiniować własne progi istotności.
 • Punktacja ryzyk
  Mogą Państwo wybrać punktację i sposoby podsumowania wyników, które najlepiej pasuje do potrzeb Państwa firmy.
 • Dostawcy określają własne ryzyko
  Dostawcy mają możliwość stworzyć swoje własne profile ryzyka i określić środki zapobiegawcze.
 • Tworzenie mapy ryzyka dostawców
  Rozpocznijcie Państwo od prostego wskazania, które ryzyka dotyczą których dostaców oraz jaki jest ich wpływ i szanse wystąpienia.
 • Oznaczanie ryzyk
  Oznaczcie Państwo ryzyka jako krytyczne lub wymagające dalszej pracy.
 • Dyskusja na temat konkretnych ryzyk
  Meercat umożliwia rozmowy na temat konkretnych ryzyk, połączone z dodawaniem dowodów w celu udokumentowania całego procesu.