Ocenianie

 • Lekarze i kliniki
  Sami Państwo zdecydujecie czy będziecie oceniać zadowolenie pacjenta z jednego lekarza czy całej przychodni.
 • Ocena z każdej strony
  Oceny mogą być przeprowadzanie przez wielu intresariuszy: pacjentów, tajemniczych klientów, dział personalny lub kierowników.
 • Elastyczna idea budowania szablonów ocen
  Macie Państwo możliwość stworzenia dowolnej liczny szablonów ocen (np. per specjalizacja), każdy z innym systemem przyznawania punktów za odpowiedzi.
 • Ręczne i automatyczne planowanie ocen
  Oceny mogą być planowane ręcznie (np. coroczne oceny przychodni) lub automatycznie (np. poprzez połączenie WebService) po każdej wizycie pacjenta.

Raportowanie

 • Od ogółu do szczegółu
  Gotowe raporty przechodzące od ogólnego widoku do szczegółów: region -> instytucja -> lekarz -> pojedyncza ocena.
 • Elastyczność
  Możliwość stworzenia swoich własnych, dodatkowych raportów (podobnych do wykresów tabel przestawnych w Excel'u).
 • Profil lekarza
  Strona profilowa lekarza z takimi informacjami jak jego specjalizacja, dane kontaktowe, certyfikaty, kontrakty, dokumenty itp. Wszystkie wyniki ocen lekarza w jednym miejscu.
 • Zadania naprawcze
  Możliwość nadania zadań rozwijających lekarza, a następnie śledzenie ich postępu.
 • Portal dla lekarzy
  Lekarze mogą otrzymać konta użytkowników, aby sprawdzać wyniki swoich ocen.

Powiadomienia

 • W pełni dopasowane
  To Państwo decydujecie jak ma wyglądać treść i wygląd powiadomień email oraz szablonów ocen. Aplikacja posiada obsługę wielu języków (standardowe to polski, angielski, niemiecki i chiński). Dodatkowe języki mogą zostać dodane w każdym momencie.
 • Możliwość ograniczenia ilości powiadomień
  Istnieje możliwość ustawienia limitów wysyłania, np. użytkownik może otrzymać maksymalnie jedno powiadomienie na dzień lub dotyczące jednego lekarza.
 • Rezygnacja z powiadomień
  Pacjenci mogą rezygnować z powiadomień, a ta informacja może zostać przesłana spowrotem do portalu pacjenta w celu zsynchronizowania informacji.

Praca

 • Integracja z portalem pacjenta
  Możliwość dotarcia do wszystkich wizyt poprzez portal pacjenta, nawet jeżeli powiadomienie email o nich nie zostało wysłane z powodu limitów.
 • Potrafi utrzymać duży ruch
  Testy przeprowadzono dla 3 milionów ocen na rok oraz 10 tysięcy ocen na dzień.

Administracja

 • Software-as-a-service lub hosting u Państwa
  Nasza aplikacja internetowa może zostać udostępniona przez Procurence na zasadzie software-as-a-service lub być zainstalowana u klienta.
 • Bezpieczeństwo
  Wysoki poziom bezpieczeństwa: SSL, oddzielne serwery - jeden z dostępem dla pacjentów, drugi wewnętrzny, itp.
 • Synchronizacja
  Synchronizacja z innymi systemami ERP (synchronizacji danych lekarzy, przychodni, itp.).
 • Zaawansowany system zarządzania użytkownikami
  Zaawansowana kontrola dostępu do danych dzięki różnym rolom przypisywanym użytkownikom oraz limity dostępu per region, oddział, specjalizacja, lekarz.