Ocena minerałów konfliktowych przy użyciu Meercata

Meercat pozwala na odtworzenie online całego łańcucha dostaw, ocenę dostawców, pokazanie zgodności ze standardami oraz wyników wydajności oddzielnie dla wszystkich poziomów łańcucha (wszyscy dostawcy: bezpośredni, poddostawcy i pozostali).

Meercat może być używany do identyfikacji dostawców konkretnych części oraz ich ocenę.

  1. Identyfikacja części o dużym ryzyku.
  2. Identyfikacja dostawców o wysokim ryzyku, którzy dostarczają te części (mało rozwinięty system zarządzania łańcuchem dostaw, nieadekwatne procesy i przejrzystość).
  3. Dostawcy sami raportują przestrzeganie standardów.

Śledztwa

Pierwszą częścią projektu konfliktowych surowców powinno być przeprowadzenie śledztwa na temat staus quo i Państwa bezpośrednich dostawców.

  • Zespół ekspertów przeprowadza dochodzenie, aby sprawdzić czy w Państwa produkcie mogą występować dane pierwiastki.
  • Pytanie o mineraly konfliktowe jako część standardowego audytu dostawcy.
  • Dodatkowy zespół audytowy w celu prześledzenia indywidualnych przepadków.

Współpraca

  • Dostawcy poproszeni są o wskazanie, które z ich produktów mogą zawierać Ta▪Tu▪Sn▪Au oraz czy mają dodatkowe wewnętrzne procedury zapobiegające używaniu minerałów konfliktowych.
  • Podejśćie rekurencyjne – dostawcy wymagają tego samego od swoich poddostawców.
  • Poleganie na własnych raportach.
  • Potrzeba mechanizmów kontrolnych na miejscu, np. audyty kontrolne u dostawcy przy użyciu systemu Meercat.