Meercat i zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostaw

Meercat pozwala na odtworzenie Państwa łańcucha dostaw, ocenę dostawców oraz przedstawienie spałniania standardów i wydajności dla wszystkich poziomów w łańcuchu (wszyscy dostawcy: bezpośredni, poddostawcy i pozostali). Sprawia to, że Meercat jest idealny do audytów zrównoważonego rozowju lub audytów na temat minerałów konfliktowych.

Zapytajcie Państwo samych siebie:

 • Kim są moi poddostawcy oraz ich dostawcy?
 • Gdzie się znajdują, co dostarczają?
 • Czy mają wdrożone zarządzanie ryzykiem?
 • Jaka jest ich wydajność?

Zbieranie informacji

 • Definiowalne drzewo ryzyka z obowiązkowymi i opcjonalnymi ryzykami.
 • Wskaźniki ryzyka oparte na prawdopodobieństwie i potencjalnej szkodzie, z wieloma schematami ich zbioru.
 • Możliwość edycji map ryzyka i punktacji wyników.
 • Dostawcy mogą sami określać, które ryzyka uważają za istotne, co może zostać porównane z wewnętrznymi ocenami.
 • Przedyskutuj pojedyncze wskaźniki ryzyka z dostawcami.
  Meercat umożliwia rozmowy na temat ryzyka, połączone z dodawaniem załączników, w celu udokumentowania całego procesu.

Odpowiedzi na ryzyko

 • Tworzenie odpowiedzi na ryzyko oparte na metodologii ERAS.
 • Przypisanie osób odpowiedzialnych za ryzyka (wewnętrzne oraz od strony dostawcy).
 • Nadawanie dostawcom zadań naprawczych oraz monitorowanie ich wykonywania.
 • Oznaczanie ryzyk jako krytyczne oraz wymagające kontynuacji.

Raporty

 • Podgląd kluczowych ryzyk w łańcuchu dostaw wraz z możliwością podglądu ryzyk dla indywidualnych dostawców.
 • Mapy ryzyka zgodne z medtodologią Enterprise Risk Management.