Wydajność dostawców

Twarde fakty
  • Raportowanie twardych faktów (OTD, NCR, Quality, etc.) per dostawca, oddział, kategoria, projekt lub region.
  • Tworzenie własnych dashboardów oraz nowych wskaźników KPI w dowolnym momencie.
Miękkie fakty
  • Tworzenie szablonów ocen dla różnych odbiorców (wewnętrzni, dział zakupów, klienci) w celu uzyskania całościowego obrazu wyników wydajności dostawcy.

Dashboardy

  • Tworzenie nowych dashboardów w ciągu kilku minut - proste jak w Excelu, ale posiadające więcej możliwości i w postaci aplikacji internetowej.
  • Połączenie danych z innych systemów ERP oraz danymi wpisywanymi ręcznie przez oddziały z całego świata.
  • Raportowanie od ogólnych do szczegółowych wyników: region oddział / projekt dostawca.