• Samorejestracja dostawcy
  Dostawcy mogą zarejestrować się online oraz, kiedy już przejdą wstępny audyt, mogą zostać dodani do listy potwierdzonych dostawców.
 • Planowanie audytów
  Wyrafinowany system do pomocy przy planownaiu ocen oraz monitorowania przebiegu ocen.
 • Audyty i samooceny dostawców
  Meercat pozwala na nielimitowaną liczbę różnych szablonów ocen, które mogą zostać wypełnione podczas audytów, podzielone pomiędzy różne departamenty lub zakończone jako samooceny online, aby obniżyć Państwa koszty.
 • Ogólne i szczegółowe raporty
  Możesz sprawdzić stan całej sieci, a następnie przejść do szczegółów, które powodują najwięcej problemów.
 • Zadania rozwojowe
  Wynik każdego audytu może powodować stworzenie zadań dla dostawców, które mogą również być monitorowane na bieżąco.
 • Baza danych dostawców
  Wszechstronna baza danych dostawców, która może być zsynchronizowana manualnie lub automatycznie z innymi systemami ERP. Dane mogą być aktualizowane przez dostawców, a następnie zmiany muszą zostać zaaprobowane przez managera.
 • Przechowywanie dokumentów i kontraktów
  Możesz dołączyć kontrakty z dostawcami oraz inne dokumenty, takie jak certyfikaty i plany ciągłości działań.
 • Integracja z innymi systemami ERP
  Meercat może zostać zainstalowany jako pojedyncze narzędzie, ale pozwala również na integrację z już istniejącymi systemami ERP.