Meercat® + MMOG/LE
= doskonałe dopasowanie

Meercat jest kompatybilny z MMOG/LE i może zostać użyty do samoocen dostawców lub ich audytowania. Cechuje się o wiele lepszą wydajnością i jakością raportowania w porównaniu ze zwykłą wersją w Excel'u.

 • Struktura szablonu ocen
  Kompletny szablon oceny MMOG/LE może zostać dodany do systemu Meercat, włącznie ze strukturą sekcja - pytania - kryteria. Meercat pozwala na automatyczne raporty wydajności na wszystkich trzech poziomach.
 • Wyniki i klasyfikacja
  Meercat umożliwia schemat punktacji MMOG/LE, włącznie z podziałem na kryteria F1 - F2 - F3 oraz klasyfikacji opartej na ilości niespełnionych kryteriów.
 • Opisy
  MMOG/LE jest zbiorem standardów. Aby ułatwić jego stosowanie, szczególnie w przypadku samooceny przez dostawcę, dodatkowe podopowiedzi (zarówno na temat kryteriów, jak i odpowiedzi) mogą zostać wyświetlone przy jednym kliknięciu. W ten sposób zapewniają Państwo poprawną interpretację.
 • Komentarze i dowody
  Macie Państwo możliwość ustawić komentarze lub dowody jako obowiązkowe do dodania, dzięli czemu zapewnicie wysoką jakość odpowiedzi popratej odpowiednimi dowodami.
 • Porównywanie samoocen i audytów
  Samoocenie MMOG/LE zazwyczaj towarzyszy również audyt u dostawcy. Na naszej platformie znajdziecie Państwo prostą funkcję do porównywania ich ze sobą, aby łatwo wyłapać różnice w postrzeganiu samego siebie przez dostawcę.
 • Kompletna kontrola nad procesem
  Państwa koordynator ma kompletny ogląd sytuacji planownaia i wypełniania ocen, aby pilnować, by oceny zostały wypełnione poprawnie i na czas.

O MMOG/LE

MMOG/LE jest światowym standardem w branży motoryzacyjnej, używanym przez wszystkich największych producentów oryginalnego wyposażenia i obecnie wprowadzanym u poddostawców i ich dostawców. Producenci z innych branż mogą skorzystać z tego jako wzoru dobrych praktyk, w celu ulepszenia swojego łańcucha dostaw.

 • Strategia i udoskonalenie
  Meercat pozwala ocenić czy organizacja dostawcy i jego procedury zarządzania (szczególnie wyniki wydajności i ciągły rozwój) są odpowiednie do zapewnienia wysokiej wydajności w przyszłości.
 • Organizacja pracy
  Skupia się środowisku pracy i jej standardom, planowaniu zasobów oraz kwalifikacjach personelu.
 • Wielkość produkcji i jej planowanie
  Ocenia wewnętrzne możliwości produkcji i jej planowanie, jak również dalsze planowanie i potrzebne systemy IT.
 • Interfejs klienta
  Ocenia komunikację z klientami (włącznie z feedback'iem od nich), poprawne pakowanie i etykietowanie oraz odpowiednie procedury do zakupów i transportu.
 • Produkcja i kontrola produktu
  Ocenia procedury dotyczące identyfikacji materiałów, magazynowanie oraz zarządzanie zmianą w przypadku fizycznych specyfikacji produktu.
 • Interfejs dostawcy
  Dotyczy wyboru i oceny dostawców, tak smao jak zastosowanie powyższych standardów w kontaktach między dostawcą a jego własnymi dostawcami ("supply chain multiplicator").

Informujemy, że licencja Meercat nie zawiera licancji na używnaie kryteri ocen MMOG/LE. Ta licencja powinna zostać zakupiona oddzielnie od organizacji AIAG lub Odette. Członkowie of AIAG, Odette oraz powiązanych krajowych organizacji (VDA, Galia, itd.) mogą używać szablonu MMOG/LE za darmo. MMOG/LE jest marką należącą do AIAG and Odette.