Wszystko w jednym miejscu

 • Dane dostawcy, wyniki jego ocen, uszkodzenia dostaw, KPI (on-time-delivery, koszty, budżet, itp.) - wszystko w jednym, zintegrowanym profilu dostawcy.
 • Kontakty, kontrakty, zdjęcia, certyfikaty i inne dokumenty w jednym miejscu.

Zarządzanie danymi dostawcy

 • Dostawcy mogą sami uaktualniać swoje dane, które potem muszą być zaakceptowane przez Państwa account manager'a.
 • Synchronizacja z innymi systemami ERP poprzez połączenie WebService.

Profil dostawcy

 • Struktura biznesowa (oddziały, departamenty, itp.)
 • Zakresy dostaw
 • Statusy zatwierdzenia dostawców dla różnych grup towarowych
 • Klasyfikacje i przypisywanie do projektów
 • Kluczowe kompetencje i technologie
 • Informacje prawne, zarząd, pracownicy
 • Dane finansowe
 • Kraje działalności
 • Kontakty u dostawcy (key account manager, jakość, badania i rozwój, logistyka, itd.)
 • Dokumenty wraz z automatycznymi przypomnieniami

Kluczowe funkcje

 • Samorejestracja dostawcy
  Wszyscy dostawcy w jednym miejscu (nawet ci, którzy nadal jeszcze są w fazie aplikacji lub zostali skreśleni). Pozwólcie Państwo swoim dostawcom sprawdzić jakość ich danych w systemie.
 • Podstawowe informacje o dostawcy
  Geograficzna lokalizacja, struktura własnościowa, informacje o wydatkach w jednym miejscu.
 • Klasyfikacja dostawcy
  Standardowy, preferowany czy strategiczny? A, B czy C? Producent czy dystrybutor? Chemikalia czy plastiki? Meercat będzie wiedział.
 • Dane z kontraktu, certyfikaty, zdjęcia
  Wszystkie potrzebne dokumenty w jednym miejscu i odpowiednio pogrupowane, aby ułatwić dostęp do nich.
 • Synchronizacja z innymi systemami ERP.