Rozwój dostawców

 • Zadania rozwojowe opartne na współpracy z dostawcą: zaczynając od wewnętrznego pomysłu, przyjętego i wykonanego przez dostawcę, aż po odebranie lub odrzucenie go przez Państwa.
 • Zaawansowany monitoring wykonywania zadania połączony z elastycznym systemem automatycznych powiadomień email.
 • Dostawcy mają bezpośredni dostęp, mogą dodawać komentarze i dowody postępu prac.

Rozmowa z dostawcami

 • Rozwinięty system komentarzy w audytach i zadaniach pozwala na dokumentowanie rozmów z dostawcą.
 • Powiadomienia email dla wybranych kontaktów dostawcy.

Dostawca widzi ...

 • Własną wydajność (OTD, itp.), włącznie z benchmarkami wobec innych dostawców.
 • Wyniki swoich ocen i audytów.
 • Kalendarz nadchodzących ocen.
 • Listę zadań do wykonania.
 • Przypisane mu osoby kontaktowe w Państwa firmie.
 • Ogólne dane dotyczące uszkodzeń dostaw.